Bildebokkonferansen

Bildebokkonferansen er et årlig arrangement ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Notodden. Målet med konferansen er å skape engasjement og interesse for bildeboka. Vi vet at denne møteplassen er spesielt viktig for bevisstgjøring i bruk av bildebøker, og generelt at den er av stor betydning for alle som jobber med barn og unge. Få derfor med deg årets bildebokkonferanse og be med deg alle du er glad i, gjennom bilde og ord blir verden stor!

torsdag 14. september 2017

Nina Goga kjem!

Nina Goga kjem på bildebokkonferansen og vil halde foredraget:

Hva er Norge? Forestillinger om norsk natur i bildebokatlas for barn.

Nina Goga er professor i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskulen på Vestlandet der hun har hovedansvar for masterutdanningen i barne- og ungdomslitteratur og leder forskningsprosjektet Nature in Children’s Literature (http://blogg.hvl.no/nachilit/). De siste årene har Gogas forskningsinteresser vært knyttet til maur, kart og natur i barnelitteraturen. Hun har blant annet utgitt bøkene Gå til mauren. Om maur og danning i barnelitteraturen (2013) og Kart i barnelitteraturen (2015). I foredraget om forestillinger om norsk natur i bildebokatlas for barn kombinerer Goga interessen for kart og interessen for økokritikk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar