Bildebokkonferansen

Bildebokkonferansen er et årlig arrangement ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Notodden. Målet med konferansen er å skape engasjement og interesse for bildeboka. Vi vet at denne møteplassen er spesielt viktig for bevisstgjøring i bruk av bildebøker, og generelt at den er av stor betydning for alle som jobber med barn og unge. Få derfor med deg årets bildebokkonferanse og be med deg alle du er glad i, gjennom bilde og ord blir verden stor!

tirsdag 15. oktober 2013

Nytt om Kvitebjørnen!

"Me ynskjer å dra barn inn i ei fantasiverd der dei blir kjend med Rasmus Løland si forteljing", seier Anette Opheim og Kjersti Moe ved Ryfylkemuseet i Ryfylke.  

Den siste utgåva av Pirion er via dei gode forteljingane. Her kan de lesa om korleis barn møter Rasmus Løland si forteljing "Kvitebjørnen" i Ryfylkemuseet si utstilling.

Anette Opheim kjem på Bildebokkonferansen for å fortellje om dette vellukka utstillingsprosjektet!

Les heile artikkelen om Kvitebjørnen-utstillinga her


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar