Bildebokkonferansen

Bildebokkonferansen er et årlig arrangement ved Universitetet i Sørøst-Norge, avd. Notodden. Målet med konferansen er å skape engasjement og interesse for bildeboka. Vi vet at denne møteplassen er spesielt viktig for bevisstgjøring i bruk av bildebøker, og generelt at den er av stor betydning for alle som jobber med barn og unge. Få derfor med deg årets bildebokkonferanse og be med deg alle du er glad i, gjennom bilde og ord blir verden stor!

BBK 2016Fredrik Rysjedal
Fredrik Rysjedal (f.1980) kjem frå Leirvik i Sogn og er busett i Bergen der han arbeider som illustratør og teikneserieskapar. Rysjedal har ein sentral rolle i fanzinemiljøet I Bergen og er ein av initiativtakarane bak Bergen Art Book Fair. Fredrik har arbeidd med kunstnerisk utviklingsarbeid i skjermbaserte teikneseriar. Den visuelle litteraturen han skaper, ligg i sjiktet mellom animasjon og illustrasjon, og strekker seg frå nettseriar, lesebrettproduksjonar til framføring med opplesing og levande musikk i det fysiske romet.
Rune Markhus

Foredraget til Fredrik heiter : Kva er ein digital teikneserie?

Og her vil han identifisere dei grunnleggande strukturene i ein digital teikneserie. Han vil nytte sin eigen teikneserie:"Nær, nærare, nærast" som eksempel, og lese utdrag frå denne.


Rune Markhus (f.1972) er illustratør kjent for bildebøker som Eg og Pontus, Frøet og ikke minst Når alle sover om kjempemonstrene Boba og Lille Fetir Lutemann. Disse bøkene er også utgitt som app. Høsten 2016 utgis En skrue løs, en ordfri bok fra Gyldendal.

Kirsten Linnea Kruse
Kirsten Linnea Kruse er ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge og har siden 2004 undervist i norskfaget i lærerutdanningen med særlig fokus på litteraturdidaktikk, lese- og skriveopplæring og multimodale tekster. De siste årene har hun drevet et doktorgradsprosjekt som omhandler bildeboken i et multimodalt, digitalt og lese- skrivedidaktisk perspektiv.

Tittel på forelesning: Dynamisk lek med bilder, skrift og lyd – et innblikk i elevers skapende arbeid med bildebøker på nettbrett

Lisa Nagel
Lisa Nagel er doktorgradsstipendiat i barneteater og barnelitteratur ved Norsk barnebokinstitutt og Universitetet i Oslo og er kunstnerisk leder for SceSam - interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. Nagel arbeider også som dramaturg og kritiker, og sitter i redaksjonen til Periskop. Hun har publisert bredt om interaktivitet og deltakelse i scenekunst og litteratur for barn og unge. 

Tittel på innlegg: Verdien av interaktivitet i bildebokapper for barn.

Åshild Kanstad Johnsen
Åshild Kanstad Johnsen er utdannet innen visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen. I 2010 debuterte hun som barnebokforfatter med billedboka Kubbe lager museum. Boka vant sølv i klassen «Billedbok» i Årets vakreste bøker 2011. Siden har hun gitt ut flere bøker med Kubbe i hovedrollen. Åshild og bor og arbeider i Bergen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar